Еда и напитки — цены в Иванове

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
50 7 200
10 225 +1
50 545 +1
30 1 995 +3
0 400 +2
40 1 200 +5
40 2 335 +4
400 1 500
190 465 +1
30 595
385 385
70 700 +3
45 50
65 350 +2
30 280 +1
255 395