Еда и напитки — цены в Иванове

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
50 50
50 225
50 250
300 1 500
170 2 335
55 220
40 1 200
200 465
70 700
45 50
65 270
120 780
50 120