Еда и напитки — цены в Иванове

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
50 50
200 225
80 225
350 780
170 2 335
55 220
40 1 000
200 465
80 700
45 50
65 270
160 780
120 120